خط A قطار شهری قم

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: سازمان قطار شهری قم
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، قم
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهیزات الکترومکانیکال و ناوگان
 • وضعیت پروژه: در حال اجرا
 • مشخصات:
  • طول خط: 14 کیلومتر
  • طول سکو: 100 متر
  • نوع خط: زیرزمینی
  • تعداد ایستگاه‌ها: 14
  • تعداد ناوگان: 26 رام قطار
  • سرفاصله: 150 ثانیه

اخبار مرتبط