نیروگاه آبی سیمره

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، ايلام
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 160 مگاوات (3 واحد 160 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 8 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 187.5 rpm, 470 tons each
   • Generator: Synchronous type, 13.8 KV
   • Butterfly valve: 5 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type governors, 64 bar
   • Generator busduct: IPB, 9000 A, 13.8 KV
   • Generator switchgear: 8 KV, 8500 A
   • Transformer: Three phase step up transformers, 190 MVA
   • Hydraulic steel structure: Draft tube gates and gantry crane, 15 tons
   • Crane: Two power house main cranes, 175 tons each

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • طراحی Turbine runner و مدل تست
 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
  • Turbine (Draft tube, pit liner, spiral case, stay ring, bottom ring, head cover, operating ring, wicket gate & lever)
  • Generator (Stator frame, stator core sheet, rotor spider, rotor rim sheet, DE & NDE bracket, tools)
  • Pressure vessel

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تمام تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک، پیش‌راه‌اندازی و راه‌‌اندازی نیروگاه

نقش شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب

 • بهره‌برداری، نگه‌داری و تعمیرات نیروگاه

اخبار مرتبط

تحویل موقت واحد سوم نیروگاه سیمره به کارفرما

تحویل موقت واحد سوم نیروگاه سیمره به کارفرما

واحد سوم نیروگاه برقآبی سیمره به کارفرما تحویل موقت شد. به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، دوره بهره‌برداری آزمایشی اولین واحد نیروگاه برقآبی سیمره (واحد سوم) در روز نهم بهمن ماه 1394 با موفقیت به اتمام رسید و این واحد به کارفرمای اصلی طرح (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) تحویل موقت شد.
ادامه مطلب

ژنراتور سه واحد نیروگاه سد سیمره ایلام در شرکت هپکوی اراک ساخته شد

تجهیزات ژنراتور سه واحد نیروگاهی 160 مگاواتی سد سیمره ایلام در شرکت هپکوی اراک ساخته شد. ساخت این تجهیزات به سفارش شرکت توبا (سازنده توربین‌های برق آبی) ایران انجام شده و هم اینک 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ادامه مطلب