نیروگاه‌های خورشیدی شرکت گاز استان همدان

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: شرکت گاز استان همدان
  • پيمانكار اصلی: شرکت ساختمان و نصب فراب
  • محل اجرا: ایران، همدان
  • روش اجرا: EPC
  • محدوده کاری: تهيه مصالح، حمل و اجرای كامل سامانه خورشيدی تامين برق ساختمان اداری منطقه 1 و 2 شركت گاز استان همدان، ظرفيت: 20 كيلووات
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا